Lelu Yêu Nhau-Vớ Cộng Sự Tệ Mẹ Khuôn Mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Lelu Yêu Nhau-Vớ Cộng Sự Tệ Mẹ Khuôn Mặt, Đương nhiên, hắn không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng động tác lại có vẻ rất thô bạo.