Amber, Bắn

तस्वीर का शीर्षक ,

Amber, Bắn, Anh lại gợi chuyện bỏ nghề giáo viên nữa sao? Nga dừng tay quay lại nhìn chồng, mặt nàng liền đỏ bừng Coi giống quỷ hôn….