Cô Gái châu á, Và, và có phi thường,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Gái châu á, Và, và có phi thường,, Ngọn gió kia đã rời đi thật lâu như có thể bay đến tận cuối chân trời nhưng Khánh Phương vẫn đứng đó bất động nhìn theo.