Hói,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói,, Ưhhmm… em lo lắm… chuyện hôm nay mà bung bét hết ra thì tính sao đây anh… ưhhhhh….