Quân Đội Anh Bạn Cần Đầu

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội Anh Bạn Cần Đầu, Thiếp còn tưởng là không bao giờ được gặp chàng một lần nữa, chẳng phải chàng đã chết rồi sao? Đúng vậy Chàng buồn bã đáp… Vậy tại sao… Nàng thắc mắc… Uhm… nàng nhìn đi….