2013 11 07 05 Ấn độ

तस्वीर का शीर्षक ,

2013 11 07 05 Ấn độ, Dĩ nhiên, hình ảnh con cu của chồng bà cũng không thể thiếu trong mớ tâm tư miên man đó của nàng.