Ả-rập, làm

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-rập, làm, Nằm mãi trên giường cũng chẳng giải quyết được gì ông Hưng quyết định xuống nhà chuẩn bị nấu bữa cơm tối cho gia đình.