Lùn Tóc Trưởng Khốn Kiếp

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Trưởng Khốn Kiếp, Sao mẹ biểu con tìm cái quần lót vàng rồi cuối cùng lại mặc cái trắng đi dạy? Uổng công con chạy lên tìm.