Nữ nga, cần tên cô ấy???

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ nga, cần tên cô ấy???, Mỗi khi lão gặm vú bên này thì luôn để lại một mớ dớt dãi trên thân vú bên kia và ngược lại.