Nghiệp Dư Nhồi Sữa.

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp Dư Nhồi Sữa., Cơn co giật đang giảm dần cường độ, mép lồn có khuynh hướng nới lỏng độ ôm siết.