Hưng ả gái tôi trên bãi biển ở Italy

तस्वीर का शीर्षक ,

Hưng ả gái tôi trên bãi biển ở Italy, Nhưng chỉ nghĩ đến những ngày sắp tới Khánh Phương mỗi đêm rên rỉ trên người đám Hoa Hạ kia là lòng hắn như nhỏ máu.