Hư con chim đang yêu của chúng con đĩ vui

तस्वीर का शीर्षक ,

Hư con chim đang yêu của chúng con đĩ vui, Chiều hôm nay cả đám kéo về nhà bà ngoại của Hội ở Nhà Bè chơi, ngày mai về.