Người đàn ông mặc áo ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đàn ông mặc áo ngực, Nhưng ngược lại âm thanh ồ ồ đó của bà lại làm Thy Thy yên tâm không thấy sợ ma.