Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 05 - Cảnh 8 - thành Phố Tội lỗi

तस्वीर का शीर्षक ,

Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 05 - Cảnh 8 - thành Phố Tội lỗi, Đêm nay mình không say không về… Ha ha… Được lắm… Xem ra chàng rể Lạc Hồng này tôi phải nhận rồi….