Đáng yêu cô gái tóc vàng xinh lan lâu chân lớn ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Đáng yêu cô gái tóc vàng xinh lan lâu chân lớn ..., Nhưng nghĩ đến quyền lực và kiến thức về tu chân giới của Tấn Cang, ông không khỏi e ngại.