Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 01 - Cảnh 2 - thành Phố Tội lỗi

तस्वीर का शीर्षक ,

Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 01 - Cảnh 2 - thành Phố Tội lỗi, Văn Hòa lúng túng xấu hổ vô cùng nhưng chợt nhớ ra kẻ trước mặt mình bị điên điên khùng khùng lòng liền thoáng nhẹ nhõm.