Trụy Lạc Nhỉ Quân Sự

तस्वीर का शीर्षक ,

Trụy Lạc Nhỉ Quân Sự, Hạ Tiểu Vũ nhìn trái nhìn phải, sau đó nhẹ giọng nói, Cũng không biết gần đây sao lại xảy ra chuyện gì, ông xã em hai ngày nay luôn lên mạng xem một ít đồ vật kỳ quái.