Ngắn, 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngắn, 1, Từng đợt tinh dịch đặc quánh, nóng hổi từ quy đầu đã trương to hết cỡ của lão phọt ra theo nhịp giật giật của thân cặc.