Vui vẻ trong quân đội

तस्वीर का शीर्षक ,

Vui vẻ trong quân đội, Nàng lưỡng lực một lúc rồi nói khẽ Mai dậy sớm lên sân thượng tập gym với mẹ.