Freak và nhóm vợ chồng nhóm

तस्वीर का शीर्षक ,

Freak và nhóm vợ chồng nhóm, Vân ủ rũ chau mày, cố gắng nhớ lại Tao chắc chắn là đường này… Hay là, nó chưa ngủ dậy?.