Kate Pháp, Bailey Gaddis, Brieanna Steele - Liquorice

तस्वीर का शीर्षक ,

Kate Pháp, Bailey Gaddis, Brieanna Steele - Liquorice, Đôi mắt của Thảo Vy mở to, đôi môi đỏ mọng thì đang hé nở, còn đôi gò má thì khỏi phải nói bởi nó bây giờ ửng hồng lên như mặt trời mọc lúc bình minh.