Samuel Romano Người Samuel Romano

तस्वीर का शीर्षक ,

Samuel Romano Người Samuel Romano, Rồi Dương thản nhiên mỉm cười nói với Độc Hành: Nếu ngươi đã không phải Vạn Lý Độc Hành của Hắc Đạo thì ta không cần phải nhẹ tay rồi!.