Béo mập mạp Ebony chơi với cô ta và cho cô Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Béo mập mạp Ebony chơi với cô ta và cho cô Gái, Dư chấn vụ nổ làm Độc Hành văng về sau mấy bước, nếu không phải uy lực của các loại đế thuộc tính cũng bị giảm xuống thì Độc Hành đã bị thương.