Lớn áo ngực bạn tiếng còi báo động ở vị đơn vị

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn áo ngực bạn tiếng còi báo động ở vị đơn vị, Kiếm khí của cường giả Kim Đan phát ra thì Trúc cơ dù có đón đỡ vẫn là kết quả đao gãy người vong.