Cơ thể, bắn vào mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Cơ thể, bắn vào mặt, Sợi roi trong tay cô ta thít chặt lại ăn sâu vào da thịt làm cổ Khánh Phương tứa máu ròng ròng.