Ấn độ, mùa Hè và Melanie Raine Slim SỮA Cưng Ấn độ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ, mùa Hè và Melanie Raine Slim SỮA Cưng Ấn độ ..., Ban đầu ảnh nói cứ để cho có thai càng tốt, nhưng sau đó nghĩ lại biểu uống viên khẩn cấp, đợi đám cưới xong hẳn có con như vậy đỡ thiệt thòi cho em.