Ý, cặp đôi, Cặp vợ chồng, ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Ý, cặp đôi, Cặp vợ chồng, ..., Ba bốn tên thuộc hạ cũng nhào đến đứng xem cùng Hoàng Bá, còn hô hào trợ hứng.