CRPD-153 Riko Tachibana tính chân tôn thờ, bộ tệ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

CRPD-153 Riko Tachibana tính chân tôn thờ, bộ tệ ..., Trời ơi da thịt săn chắc đến thế này sao? Hai cánh tay cũng rắn rỏi vô cùng, chắc là khỏe lắm.