Ăn Âm Hộ Cho Nước

तस्वीर का शीर्षक ,

Ăn Âm Hộ Cho Nước, Ban đầu con nói chuyện lịch sự mấy em không chịu, bắt phải xài thuật ngữ chuyên môn thì em mới nứng lồn.