Gái đẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Gái đẹp, Mục đích để đổ tội cho cô Khánh Phương Sở dĩ chúng tôi không đánh dấu hình ảnh của hắn khi chuyển thông tin cho Phòng thí Nghiệm Alexa… Vì sợ thông tin rò rỉ ra ngoài.