Geeky cô gái mập ấy làm ra

तस्वीर का शीर्षक ,

Geeky cô gái mập ấy làm ra, Thân là cựu tộc trưởng Long tộc, Long Thiên Đạo lập tức nhận ra thứ âm thanh khủng khiếp kia là gì: Long Ngâm!.