Hoàn hảo thằng ăn và sờ mó và vắt sữa dưới bàn

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoàn hảo thằng ăn và sờ mó và vắt sữa dưới bàn, Cha nuôi chọn Mekong không chỉ vì nó là một bệnh viện tư nhân trang bị hàng đầu tại thành phố, mà do đồng thời ông là cổ đông lớn nhất của nơi đó.