SỮA thổi kèn POV

तस्वीर का शीर्षक ,

SỮA thổi kèn POV, Xin nhận con làm đệ tử… Khánh Phương vẫn cúi rạp người thành khẩn lặp lại.