Rất Nhiều Người Của Tôi Đi Vào Cô Ấy Đàn Bà Hư Hỏng Mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Rất Nhiều Người Của Tôi Đi Vào Cô Ấy Đàn Bà Hư Hỏng Mặt, Còn Hoàng Bá không nói một lời, phất tay… Từ trong nhà lao vút ra một thứ gì đó màu đen xám tốc độ nhanh đến mức một Kim Đan giả như ông Bắc chỉ thấy được bóng mờ.