3 Thông Đít Grannies

तस्वीर का शीर्षक ,

3 Thông Đít Grannies, Cô vẫn thực hiện lời hứa với tôi đó chứ? Dạ thầy yên tâm, không một ai nghi ngờ Dương là con của em.