Ăn mặc bảnh bao và làm bữa tối

तस्वीर का शीर्षक ,

Ăn mặc bảnh bao và làm bữa tối, Hội chỉ muốn mình đủ năng lực quay ngược thời gian để chém giết tất cả những tên điên cuồng mất nhân tính đó.