Già, tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Già, tóc vàng, Buông tay Nhi đặt xuống nệm chỗ cạnh giường, Dương khom xuống trìu mến hôn lên má nhưng thực chất là cố ý cạ cặc vào tay Nhi.