Béo mập mạp Cũ cô gái với lông chân và Lả thế.

तस्वीर का शीर्षक ,

Béo mập mạp Cũ cô gái với lông chân và Lả thế., Dù nghĩ như vậy nhưng chỉ cần nhớ đến thân thể ma quỷ và ánh mắt câu hồn của nàng là toàn thân hắn vẫn rạo rực khó kiềm chế.