Quân đội strapon chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội strapon chết tiệt, Không biết vô tình hay cố ý mà Dương chọn cái thế ngồi banh càng khiến chỗ đáy quần cộm rõ trước mắt Nhi.