Châu mỹ la tinh trên, với âm thanh

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu mỹ la tinh trên, với âm thanh, Giây phút hoảng loạn này nàng nào nghĩ đến Trung vốn không cần ai bảo vệ.