Les tóc nâu với nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

Les tóc nâu với nhau, Nghe nói như vậy, Thẩm Hạo đảo mắt nghĩ cũng đúng, cho dù hắn không phun ra, cũng sẽ lưu lại hương vị.